Οι στόχοι του Νέου Bauhaus
Οι στόχοι του Νέου Bauhaus

Οι στόχοι του Νέου Bauhaus

Η ΕΕ επανεξετάζει τα προγράμματα-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας
Βάλια Πολίτη
24.02.2022

Μέχρι το 2050, περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια εκτιμάται οτι θα είναι οι νέοι κάτοικοι παγκόσμιων πόλεων. Η ζήτηση για πρόσθετα κτίρια και υποδομές θα αυξηθεί αναλόγως, επιβαρύνοντας όλο και περισσότερο τους κρίσιμους πόρους και τα ευάλωτα οικοσυστήματα. Η στέρηση πόρων θα ωθήσει ολοένα μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού σε ανέχεια, προκαλώντας υποβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και δημιουργώντας επικίνδυνες δημογραφικές πιέσεις, που μπορούν να απειλούν την ανθρώπινη ευημερία και να θέσουν σοβαρούς κινδύνους για την πολιτική σταθερότητα.

Σε αυτό το κλίμα, η ΕΕ μέσα από την πρωτοβουλία του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus επανεξετάζει τα προγράμματα-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που αυτά παρέχουν άμεσα για την προγραμματική περίοδο 2021-2022, μεσοπρόθεσμα για την περίοδο 2023-2024, καθώς και μακροπρόθεσμα.

Ο απώτερος στόχος του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, είναι να αναπτύξει ένα σχέδιο για το πώς 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να ζήσουν στη Γη, με έναν τρόπο βιώσιμο αρμονικό και χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις πρέπει να δημιουργηθούν, να διατηρηθούν και να ανασυντεθούν στο πλαίσιο μιας βιολογικής, σχεδόν κυκλικής και δίκαιης οικονομίας. Αυτό, με τη σειρά του, απαιτεί τον μετασχηματισμό του κατασκευαστικού τομέα και της χρήσης γης (δασοκομία, γεωργία, υπηρεσίες οικοσυστήματος κ.λπ.) εντός των επόμενων δεκαετιών - προκειμένου να επιτευχθεί μια δυναμική ισορροπία έως τα τέλη του 21ου αιώνα.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τα παρακάτω ζητήματα:

• Τη μετατροπή κτιρίων και πόλεων σε τράπεζες άνθρακα.

• Την εξάλειψη των απορριμμάτων, μέσα από πολιτικές και πρακτικές που θα οδηγήσουν σε μια κυκλική οικονομία στον κατασκευαστικό κλάδο.

• Την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, μέσα από μια οικοσυστημική προσέγγιση κατά τη λήψη αποφάσεων στον σχεδιασμό.

• Την εμπλοκή των ανθρώπων και των κοινοτήτων, μέσω συμμετοχικού σχεδιασμού που θα επικεντρώνεται στο χρήστη.

• Τη δίκαιη και ισόνομη μετάβαση και την ενδυνάμωση των περιθωριοποιημένων πληθυσμών.

• Την εκτίμηση των επιπτώσεων, χάρη στη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση του αντίκτυπου των ανθρώπων στη φύση.

Πριν από εκατό χρόνια, το «Staatliches Bauhaus» ιδρύθηκε στη Βαϊμάρη της Γερμανίας, ως απάντηση στον απόηχο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την επακόλουθη φυσική καταστροφή και κοινωνική αναστάτωση. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει μια παρόμοια ευκαιρία, για να αντιμετωπίσει απειλές όπως η κλιματική αλλαγή, η μαζική εξαφάνιση της βιοποικιλότητας, η εξάντληση πόρων και η κοινωνική σύγκρουση.

Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus ευελπιστεί να εξελιχθεί σε όργανο και πηγή ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών, τεχνολογικών, αγροτικών, αστικών και κοινωνικών μετασχηματισμών, εντός και εκτός της Γηραιάς Ηπείρου.