Ο ρυπαίνων πληρώνει και στα κτίρια
Ο ρυπαίνων πληρώνει και στα κτίρια

Ο ρυπαίνων πληρώνει και στα κτίρια

Πως επηρεάζονται τα ακίνητα από τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή αγορά εκπομπών
Βάλια Πολίτη
14.11.2021

Μια νέα, κοινή έκθεση του EPRA σε συνεργασία με την JLL, έρχεται να εξετάσει τις επερχόμενες μεταρρυθμίσεις στο Σύστημα Δικαιωμάτων Αγοράς Εκπομπών της ΕΕ (ETS) και τον αντίκτυπο αυτών στην αξία των Ευρωπαϊκών ακινήτων.

Οι αλλαγές στο ETS, οι οποίες προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το European Green Deal, ακολουθούνται επιπλέον από την αναθεώρηση της Οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική αλλαγή.

Η πρόταση της Επιτροπής κατά τη 14η Ιουλίου 2021, προβλέπει την δημιουργία ενός χωριστού αλλά παράλληλου σύστημα εμπορίας εκπομπών στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα κτίρια οι μεταφορές και η ναυτιλία.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες προτάσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και προτάσεις δημιουργίας μηχανισμού που να εμποδίζει τους ιδιοκτήτες να μετακυλήσουν το κόστος στους ενοικιαστές, καθώς και ο περιορισμός των σχετικών επιδομάτων θέρμανσης, ώστε τα ορυκτά καύσιμα να καταστούν ασύμφορα για τους χρήστες, θα υπάρξει άμεσος αντίκτυπος στην αξία των ακινήτων, καθώς και στις επενδυτικές στρατηγικές.

Ως αποτέλεσμα, οι ιδιοκτήτες με ενσωματωμένες μονάδες παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και εκείνοι που έχουν αναβαθμίσει την ενεργειακή απόδοση των ακινήτων τους, θα βρεθούν ευνοημένοι στις αγορές, ενώ οι σχετικές – όπως φωτοβολταϊκά πάνελ, αντλίες θερμότητας αέρα ή εδάφους, ηλιακοί θερμοσίφωνες κλπ.- είναι πιθανό να έρθουν στο προσκήνιο.

Τα μέτρα αναμένεται να συμβάλουν σε μια ευρύτερη ώθηση προς τις αναβαθμίσεις ενεργειακής απόδοσης και τη σταδιακή κατάργηση της θέρμανσης με ορυκτά καύσιμα. 

Μεσοπρόθεσμα, τα REITs και οι εταιρείες ακινήτων που δεν λαμβάνουν υπόψη στη στρατηγική τους την απεξάρτηση από τον άνθρακα, θα δουν αρνητικές επιπτώσεις στην αξία, ως αποτέλεσμα της απαξίωσης των ακινήτων τους.

Πάντως η ευρωαπαίκή αγορά ακινήτων δείχνει έτοιμη για την προσαρμογή καθώς τόσο τα μέλη του EPRA ( Ένωση εισηγμένων εταιρειών ακινήτων Ευρώπης), όσο και η πλειονότητα των ευρωπαϊκών REITs φαίνεται να έχουν επίγνωση της ανάγκης να δοθεί προτεραιότητα στην απαλλαγή των χαρτοφυλακίων τους από τις εκπομπές του άνθρακα και, ως εκ τούτου, δε δείχνουν να προβληματίζονται από την προτεινόμενη εισαγωγή των υπό εξέταση μεταρρυθμίσεων από την ΕΕ.

Για το σύνολο της έκθεσης πατήστε ΕΔΩ