Με επιτόκιο 2,8% δάνεισε η επενδυτική κοινότητα την PREMIA
Με επιτόκιο 2,8% δάνεισε η επενδυτική κοινότητα την PREMIA

Με επιτόκιο 2,8% δάνεισε η επενδυτική κοινότητα την PREMIA

RE+D magazine
21.01.2022

Με επιτόκιο 2,8% δάνεισε η επενδυτική κοινότητα την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της Premia για την ανάπτυξη κτιρίων εναρμονισμένων με τις πρακτικές αειφορίας (ESG).

 Η έκδοση του πράσινου ομολόγου των €100 εκατ. υπερκαλύφθηκε κατά 2 φορές. Σε ρόλο συντονιστή και κυρίου αναδόχου βρέθηκαν τρεις συστημικές τράπεζες (Alpha, Εθνική και Πειραιώς) για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΧΑ έχει ως εξής:

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 21.01.2022, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ. 

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €203,96 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,04 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,80% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,80% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: 

  • 72.000 Ομολογίες (72% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και 
  • 28.000 Ομολογίες (28% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.