"Γύρισε" σε κέρδη μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων ο όμιλος Ελλάκτωρ
"Γύρισε" σε κέρδη μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων ο όμιλος Ελλάκτωρ

"Γύρισε" σε κέρδη μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων ο όμιλος Ελλάκτωρ

Στα 638 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις στο εννεάμηνο 2021.
RE+D magazine
01.12.2021

Κέρδη €8 εκατ. παρουσίασε ο όμιλος Ελλάκτωρ στο γ' τρίμηνο του 2021 μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων, έναντι ζημιών €3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο ένα χρόνο πριν.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε €638 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2021, οριακά μειωμένος κατά 4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 (€667 εκατ.).

Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 7%, στα €244 εκατ. από €229 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

 Ο όμιλος στο εννεάμηνο παρουσίασε ενίσχυση λειτουργικής κερδοφορίας, με συγκρίσιμα EBITDA ύψους €125 εκατ. ήτοι αύξηση 12% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 (€111 εκατ.). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε €98,5 εκατ.  έναντι €111 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο έτος.

Το συγκρίσιμο περιθώριο EBITDA στο εννεάμηνο 2021, αλλά και στο τρίτο τρίμηνο του 2021, διαμορφώθηκε σε 20% έναντι 17% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ το περιθώριο EBITDA συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης των €26 εκατ. διαμορφώθηκε σε 15%.

Το EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε θετικά από τη βελτίωση του κλάδου του Περιβάλλοντος (+6 εκατ. ευρώ έναντι του εννεαμήνου 2020), των ΑΠΕ (+2,7 εκατ. ευρώ έναντι του εννεαμήνου 2020), των Παραχωρήσεων (+0,9 εκατ. ευρώ έναντι του εννεαμήνου 2020) ενώ αντίστοιχα επηρεάστηκε αρνητικά από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου της Κατασκευής (-26,9 εκατ. ευρώ έναντι του εννεαμήνου 2020). Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 30.09.2021 σε €455 εκατ. έναντι €406 εκατ. στις 31.12.2020. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €438 εκατ. και καταθέσεις €36 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €637 εκατ. στις 30.09.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Ευθύμιος Μπουλούτας, ανέφερε σχετικά: «Κατά τη διάρκεια εννεαμήνου του '21, οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, παρουσίασαν υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τις προκλήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στον κλάδο Κατασκευής, ο κύκλος εργασιών του τρίτου τριμήνου '21 κινήθηκε υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του '20 (+9%), ενώ παρατηρήθηκε κάμψη στην λειτουργική κερδοφορία του εννεαμήνου, ως αποτέλεσμα της σταδιακής αποδέσμευσης από μη κερδοφόρες αγορές και δραστηριότητες.

Επιπρόσθετα υπήρξε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων συνεπεία της αρνητικής έκβασης της διαιτησίας για έργο στο Κατάρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, πέρασε σε κερδοφορία στο τρίτο τρίμηνο '21 (+8 εκατ. ευρώ) μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου, διαμορφώθηκαν σε 125 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 12%, συγκρινόμενα με το εννεάμηνο του '20.

Στο πλαίσιο της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης του ομίλου, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ορατά αποτελέσματα ο περιορισμός των εξόδων λειτουργίας, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 120,5 εκατ. ευρώ, θωρακίζει την κεφαλαιακή δομή και ενισχύει τη ρευστότητα, θέτοντας τις βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη στο σύνολο των δραστηριοτήτων».