Ε-ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των οφειλών
Ε-ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των οφειλών

Ε-ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των οφειλών

Παράταση έως τις 18 Απριλίου στην ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων στο πρώην ΕΤΑΑ.Υπομονή μέχρι τις 22 Μαρτίου στους υπόλοιπους συνιστά ο Οργανισμός
RE+D magazine
10.03.2022

Υπομονή μέχρι τις 22 Μαρτίου θα πρέπει να κάνουν ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους και αγρότες οι οποίοι παρόλο που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ εξακολουθούν να μην μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα. Σύμφωνα με το ασφαλιστικό οργανισμό δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των οφειλών που ενώ πληρώθηκαν εγκαίρως από τους ασφαλισμένους δεν έχει φανεί μέχρι και σήμερα στο σύστημα.

Για αυτόν τον λόγο, ειδικά για τους επαγγελματίες του πρώην ΕΤΑΑ που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μη έγκυρης εκκαθάρισης των γραμματίων προείσπραξης, χρεωστικών υπολοίπων κ.α, δόθηκε παράταση έως τις 18 Απριλίου στην ασφαλιστική τους ικανότητα. Πρόκειται για δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, φαρμακοποιούς, συμβολαιογράφους κλπ. Αυτή η παράταση αφορά τόσο εκείνους που πληρώνουν κανονικά τις οφειλές τους αλλά δεν έχουν φανεί ακόμη οι πληρωμές στο σύστημα, όσο και εκείνους που χρωστούν. 

Για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και για τους αγρότες που έχουν πληρώσει κανονικά τις οφειλές τους αλλά δεν έχουν φανεί στο σύστημα, μπορούν να επισκεφθούν ένα υποκατάστημα του ΕΦΚΑ με το αποδεικτικό πληρωμής και να εκδώσουν ασφαλιστική ικανότητα. Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση και για αυτούς το πρόβλημα θα έχει επιλυθεί μέχρι τις 22 Μαρτίου. 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό από την 1η Μαρτίου ανανεώθηκε η ασφαλιστική ικανότητα σε 8.044.869 ασφαλισμένους, συνταξιούχους, άμεσα και έμμεσα μέλη. Σε μερίδα ασφαλισμένων η ασφαλιστική ικανότητα δεν ανανεώθηκε για τους εξής τρεις βασικούς λόγους:

Α) Είτε γιατί έχουν αρρύθμιστες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ- υπενθυμίζεται πως για να λάβει ένας πολίτης ασφαλιστική ικανότητα θα πρέπει να μην οφείλει ή αν οφείλει να έχει ρυθμίσει τις οφειλές του. Κατ’εξαίρεση δόθηκε ασφαλιστική ικανότητα σε όλους πέρυσι λόγω της πανδημίας, 

Β) Είτε γιατί δεν συμπλήρωσαν κατά το προηγούμενο έτος 50 ένσημα ασφάλισης και με βάση τον νόμο δεν δικαιούνται ασφαλιστική ικανότητα,

Γ) Είτε γιατί παρόλο που κατέβαλαν κανονικά τις οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ μέχρι σήμερα δεν έχουν φανεί οι καταβολές τους στο σύστημα.

Για την πρώτη περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν αρρύθμιστες οφειλές να τις ρυθμίσουν στο ΚΕΑΟ σε έως 12 δόσεις και με αυτόν τον τρόπο να λαμβάνουν μηνιαίως ασφαλιστική ικανότητα. Μάλιστα, με νομοθετική διάταξη που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή, θα δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής μόνο της οφειλής που αφορά τις παροχές σε είδος και χρήμα προκειμένου να λάβει κάποιος ετήσια ασφαλιστική ικανότητα. Μια πρωτοβουλία που θα ευνοήσει χιλιάδες ασφαλισμένους καθώς θα έχουν την δυνατότητα να αποπληρώσουν το minimum του ποσού που απαιτείται για τη λήψη ασφαλιστικής ικανότητας.