Ανέτοιμες οι ΜμΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης
Ανέτοιμες οι ΜμΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ανέτοιμες οι ΜμΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ευρεία είναι η κινητοποίηση των ΜμΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης, με το στοίχημα πλέον να είναι η κατάρτιση υλοποιήσιμων επενδυτικών σχεδίων.
RE+D magazine
02.02.2022

Κεντρικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει ο τομέας των ΜμΕ, στου οποίου την αναβάθμιση προσβλέπουν αρκετές δράσεις του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», σύμφωνα με σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας.

Με την έναρξη των εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης για χρηματοδότηση επενδύσεων να επίκειται, η Διεύθυνση της ΕΤΕ, αξιοποιώντας τα ευρήματα εξαμηνιαίας έρευνας πεδίου σε δείγμα 600 ΜμΕ, εγκαινιάζει μία νέα σειρά τακτικών μελετών με στόχο τη διαχρονική αποτύπωση της διάθεσης του τομέα να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που διατίθενται μέσω του Ταμείου.

Βασικό εύρημα της ανάλυσης αποτελεί η αύξηση του ποσοστού του τομέα που έχει ενημερωθεί για τις δράσεις του Ταμείου, το οποίο πλέον ανέρχεται στα ¾ των ΜμΕ (από 2/3 τον περασμένο Ιούλιο). Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ενημέρωση φαίνεται να έχει αποδώσει, καθώς πλέον έχει κινητοποιηθεί και δηλώνει διάθεση συμμετοχής σχεδόν το ½ του τομέα ΜμΕ – ποσοστό αρκετά υψηλό, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα καθαρά επενδυτικό πρόγραμμα και εξετάζουμε ένα σχετικά συντηρητικό κομμάτι της ελληνικής επιχειρηματικότητας.  

Με την κινητοποίηση του τομέα σε ικανοποιητικά επίπεδα, πλέον στόχος είναι οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν στο επόμενο (και πιο απαιτητικό) στάδιο – δηλαδή, να μπουν στο δρόμο υλοποίησης των σχεδίων τους. Ενδεικτικό των προκλήσεων αυτού του σταδίου για τις ΜμΕ είναι το εύρημα ότι το 1/2 των κινητοποιημένων ΜμΕ φαίνεται ακόμη να συλλέγει πληροφορίες για τις διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ μόλις το 1/5 των ΜμΕ έχει επενδυτικό σχέδιο σε σχετικά ώριμο στάδιο προετοιμασίας (δηλαδή, σχέδια με υψηλή πιθανότητα υλοποίησης).

Μεταφράζοντας την τρέχουσα επενδυτική διάθεση των ΜμΕ σε όρους κεφαλαίων, οι δυνητικές επενδύσεις εκτιμάται ότι αγγίζουν τα €14 δισ. – επίπεδο που κρίνεται ικανοποιητικό καθώς αντιστοιχεί σε λίγο πάνω από το 40% των συνολικών ιδιωτικών επενδύσεων που αναμένεται να κινητοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης (δηλαδή, μερίδιο αντίστοιχο της συνεισφορά των ΜμΕ στις πωλήσεις του επιχειρηματικού τομέα).

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την ωριμότητα των σχεδίων, υψηλότερη πιθανότητα πραγματοποίησης έχουν επενδύσεις της τάξης των €4 δις (που αντιστοιχούν σε ολοκληρωμένα ή υπό κατάρτιση επενδυτικά σχέδια), αναδεικνύοντας την έμφαση που πρέπει πλέον να δοθεί στην ουσιαστική προετοιμασία από πλευράς των  επιχειρήσεων ώστε από τη θετική διάθεση να προχωρήσουν στην πρακτική υλοποίηση.

NBGREPORT.jpg