Αναζητά συμβούλους που θα "τρέξουν" το Στρατηγικό Σχεδιασμό της ακίνητης περιουσίας το Υπερταμείο
Αναζητά συμβούλους που θα "τρέξουν" το Στρατηγικό Σχεδιασμό της ακίνητης περιουσίας το Υπερταμείο

Αναζητά συμβούλους που θα "τρέξουν" το Στρατηγικό Σχεδιασμό της ακίνητης περιουσίας το Υπερταμείο

Κύριος στόχος της Στρατηγικής για τη Δημόσια Ακίνητη Περιουσία αποτελεί η μετάβαση της αγοράς ακινήτων από αναδυόμενη σε ώριμη.
Ειρήνη Θεοφανίδου
10.03.2022

Διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβουλο για την παροχή υψηλής ποιότητας εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τον Σχεδιασμό Ολιστικής Στρατηγικής για την δημόσια ακίνητη περιουσία αναζητά το Υπερταμείο.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη κύριος στόχος της Στρατηγικής για την Δημόσια Ακίνητη Περιουσία αποτελεί η μετάβαση της ελληνικής αγοράς ακινήτων από "αναδυόμενη" σε "ώριμη".

Η προαναφερθείσα Στρατηγική, έχει ως βασικούς άξονές της:

• Την προστασία

• Την αποτελεσματική διαχείριση και

• Την αποτελεσματική αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας

Ο σύμβουλος που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό που προκήρυξε το Υπερταμείο θα πρέπει να προχωρήσει σε μια ανάλυση της εγχώριας αλλά και της διεθνούς αγοράς ακινήτων, των βασικών οικονομικών μεγεθών και προοπτικών με σκοπό την αποτύπωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των προοπτικών της εθνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, η ανάλυση για το real estate θα εστιάζει σε βασικές κατηγορίες όπως τα οικιστικά, τους γραφειακούς χώρους, τα καταστήματα, τα βιομηχανικά ακίνητα (αποθήκες - Logistics) και τα τουριστικά ακίνητα με έμφαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Βάσει της διαθέσιμης πληροφόρησης, θα παρουσιαστούν στοιχεία όπως κεφαλαιακές και μισθωτικές αξίες, αποδόσεις, όγκος επενδύσεων και κύριες συναλλαγές, βασικά επενδυτικά έργα, στοιχεία ξενοδοχειακού κλάδου (π.χ. πληρότητα, μέση τιμή διανυκτέρευσης), αλλά και νέες τάσεις της αγοράς (βιωσιμότητα/ESG, ευέλικτα γραφεία/flex office space κ.α.).

Ο σύμβουλος θα κάνει επίσης παρουσίαση του τρέχοντος επενδυτικού περιβάλλοντος σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο. Ζητείται η επισκόπηση βασικών κατηγοριών και εταιρικών σχημάτων επενδυτών (π.χ. REITS, developers κ.α.), σκιαγραφώντας το επενδυτικό τους προφίλ. Βάσει της ανωτέρω ανάλυσης αναμένεται να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με τις κατηγορίες επενδυτών ή/και τα εταιρικά σχήματα που ενδέχεται να ενδιαφερθούν για επενδύσεις σε ακίνητα του δημοσίου. Παρουσίαση των διαθέσιμων αλλά και αναμενόμενων τρόπων χρηματοδότησης επενδύσεων σχετικών με την ελληνική κτηματαγορά, εξετάζοντας εναλλακτικές σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Who is Who των ακινήτων

Θα εντοπίσει και θα καταγράψει την δημόσια ακίνητη περιουσία στο σύνολό της, θα την αξιολογήσει και θα επιλέξει της στρατηγικής σημασίας κατηγορίες ακινήτων προς διαχείριση. Σημειώνεται, τέλος, ότι ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται σε 150 χιλιάδων ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.