Στο 44,81% το ποσοστό της Πειραιώς στην Trastor μετά την ΑΜΚ
Στο 44,81% το ποσοστό της Πειραιώς στην Trastor μετά την ΑΜΚ

Στο 44,81% το ποσοστό της Πειραιώς στην Trastor μετά την ΑΜΚ

Η τράπεζα κατέχει πλέον 67.451.472 μετοχές της Εκδότριας και 67.458.118 δικαιώματα ψήφου.
RE+D magazine
08.07.2020

Αλλαγές στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε η Trastor ΑΕΕΑΠ.

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την 06/07/2020, των νέων μετοχών της Εκδότριας, οι οποίες προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθε σε 44,8166% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον 67.451.472 μετοχές της Εκδότριας και 67.458.118 δικαιώματα ψήφου, στα οποία περιλαμβάνονται 6.646 δικαιώματα ψήφου τα οποία ασκεί δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίασης.