Πόσο θα συνεχιστούν οι χρυσές μέρες των αποθηκών
Πόσο θα συνεχιστούν οι χρυσές μέρες των αποθηκών

Πόσο θα συνεχιστούν οι χρυσές μέρες των αποθηκών

Η μεγαλύτερη ανησυχία των χρηστών βιομηχανικών χώρων στην Ευρώπη είναι τα αυξανόμενα λειτουργικά έξοδα.
Στυλιανή Ρουχωτά
16.09.2021

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID19 καταγράφηκε μεγάλη αύξηση της ζήτησης από χρήστες/ενοικιαστές χώρων αποθηκών και βιομηχανικών κτηρίων σε όλη την Ευρώπη. Είναι γνωστό πως αυτή η έκρηξη της ζήτησης για αποθήκες οδηγήθηκε από την ραγδαία αύξηση του όγκου πωλήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο.


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής, European Logistic Property Census 2021, η οποία διεξήχθη για λογαριασμό της Tritax EuroBox plc και της Savills το καλοκαίρι, αυτή η δυναμική στο κλάδο βιομηχανικών ακινήτων αναμένεται να διατηρηθεί στο άμεσο μέλλον. Όμοια, η επενδυτική ζήτηση που εκτοξεύτηκε τους προηγούμενους 18μήνες, αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024. 

Η ζήτηση χώρων από τους χρήστες αποθηκών και βιομηχανικών κτηρίων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 2021 ήταν κατά 60% υψηλότερη του μέσου για την ίδια περίοδο σε βάθος δεκαετίας. Στην άλλη όψη του νομίσματος, τα ποσοστά διαθεσιμότητας (vacancy rates) σε όλες της Ευρωπαϊκές αγορές αποθηκών κατέγραψαν ιστορικό χαμηλό, 4.6% κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του έτους. Ενώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών τα ενοίκια στον κλάδο αυξήθηκαν κατά 2%, με τις αυξήσεις σε Λισαβώνα, Βαρσοβία και Αμβούργο να κυριαρχούν. 

Οι επενδύσεις σε Ευρωπαϊκά βιομηχανικά ακίνητα και αποθήκες έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα αγγίζοντας τα €22.5δισ. κατά το πρώτο μισό του 2021. Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει αύξηση της τάξεως του 60% σε σχέση με το μέσο όρο πενταετίας και οι αποδόσεις συμπιέστηκαν κατά 45 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση για την ίδια περίοδο,. Την ίδια περίοδο οι τιμές των ακινήτων στις αγορές της Γερμανίας και Γαλλίας καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. 

Με βάση τα συμπεράσματα της απογραφής

Πάνω από το 80% των Ευρωπαίων επενδυτών και διαχειριστών κεφαλαίων που ερωτήθηκαν, προσδοκά ότι οι όγκοι επενδύσεων της αγοράς βιομηχανικών κτηρίων και αποθηκών θα αυξηθούν εντός του επόμενου έτους. Κανένας από τους ερωτηθέντες  δεν προσδοκά μείωση συναλλαγών ενώ οι Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία είναι οι πιο ευνοημένες σε επενδύσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών αποθηκών.

Το 46% των χρηστών προβλέπει ότι οι ανάγκες τους για στέγαση θα αυξηθούν, με μόλις ένα μικρό ποσοστό αυτών (4.8%) να εκτιμά πως η ζήτηση θα μειωθεί στην ίδια περίοδο. Ειδικότερα στις τρείς μεγαλύτερες αγορές αποθηκών της Ευρώπης, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία οι χρήστες προβλέπουν αύξηση της ζήτησης κατά 44.1%, 42.6% και 38.5% αντιστοίχως. Ιταλία και Πορτογαλία ακολουθούν με εκτιμώμενες αυξήσεις κατά 26.4% και 24.2% αντίστοιχα.

Μακράν η μεγαλύτερη λειτουργική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον η ευρωπαϊκή αγορά αποθηκών είναι έλλειψη προσφοράς νέων κτηρίων. Αυτό ισχυρίστηκε το 30% των ερωτηθέντων στην απογραφή χρηστών.

Και περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες  της απογραφής (51.9%) κατέγραψαν αύξηση των δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι πέντε σημαντικότεροι παράγοντες που οι χρήστες εκτιμούν ότι θα επηρεάσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, είναι η το να ανταπεξέλθουν στη πληρωμή των ενοικίων (93.8%), η ευελιξία των μισθωμάτων (88.2%), η ικανή προσφορά ενέργειας (86.7%) και η υγεία του εργατικού τους δυναμικού (86.7%). Κριτήρια  βιωσιμότητας συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας ακολουθούν.

Ενόψει δομικών αλλαγών στον κλάδο

Εν κατακλείδι, τα όσα συμπεράσματα αποκομίστηκαν από την πρόσφατη πανδημία του COVID19 αναμένεται να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη δομική μετάβαση των ευρωπαϊκών αγορών αποθηκών.

Μεταξύ αυτών των δομικών αλλαγών που αναμένονται πρώτη θεωρείται η σμίκρυνση της εφοδιαστική αλυσίδας προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι, σύμφωνα με το 18% των ερωτηθέντων. Με αυτό σχετίζεται και η προβλεπόμενη αύξηση του όγκου των αποθεμάτων (15.3%) και η μείωση του αριθμού των εισαγόμενων πρώτων υλών (12.8%).

Το ότι περισσότεροι εργαζόμενοι αναμένεται να απασχολούνται από το σπίτι ή γενικά εκτός γραφείου (16.2%) και ότι θα αυξηθούν οι δυνατότητες εξυπηρέτησης των ηλεκτρονικών πωλήσεων, καταγράφηκαν ως η δεύτερη και τρίτη σε σειρά δομική αλλαγή που φέρνει στην αγορά η πανδημία. Τέλος, περίπου το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων χρηστών βιομηχανικών χώρων ανησυχεί για τα αυξανόμενα λειτουργικά έξοδα (23.8%).