Υιοθέτηση του ICMS3  από τον κατασκευαστικό κλάδο

Υιοθέτηση του ICMS3 από τον κατασκευαστικό κλάδο

Η παραγωγή των υλικών κατασκευής και εξοπλισμού υπεύθυνα για τo 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
20.07.2022

Tο ICMS (International Cost Management Standard) δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2017 ως αποτέλεσμα της συνεργασίας 49 κορυφαίων οργανισμών του κατασκευαστικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο και στόχο είχε τη δημιουργία ενός διεθνούς ανεξάρτητου προτύπου αναφοράς, μέτρησης και κατηγοριοποίησης του κατασκευαστικού κόστους των κτιρίων και των έργων υποδομής. Το 2019, το πρότυπο επικαιροποιήθηκε ώστε να περιλαμβάνει τα κόστη καθ’ όλη την διάρκεια ζωής ενός κατασκευαστικού έργου ξεκινώντας από τις μελέτες και καλύπτοντας έως και την περίοδο λειτουργίας του.

Σε συνέχεια της πρόσφατης επικαιροποίησης του, το Νοέμβριο του 2021, το πρότυπο καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό, καθώς αποτελεί πλέον το  μόνο κοινώς αποδεκτό διεθνές πρότυπο μέτρησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθ’ όλη την διάρκεια ζωής ενός κτιρίου ή έργου υποδομής. 

Τα κτίρια και οι υποδομές είναι υπεύθυνα για το 40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το 75% των οποίων παράγονται κατά την λειτουργία, ενώ το 25% κατά την παραγωγή των υλικών κατασκευής και εξοπλισμού. Μέχρι την έκδοση του ICMS3 δεν υπήρχε κοινώς αποδεκτός τρόπος καταγραφής και μέτρησης και σύμφωνα με την Έκθεση του RICS για την Βιωσιμότητα (2021), το 72% των ερωτηθέντων  δηλώνουν ότι δεν μετρούν την παραγωγή εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά τη λειτουργία των κτιρίων και υποδομών, ενώ το 50% δηλώνουν ότι δεν καταγράφουν την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή των κατασκευαστικών υλικών. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πόσο σημαντικό είναι για την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και μείωση των  εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030, η ύπαρξη ενός τέτοιου προτύπου.

Το ICMC3 εισάγει μία απλή και εύχρηστη μεθοδολογία μέτρησης δίνοντας τη δυνατότατα στον κατασκευαστικό κλάδο να καταγράψει, μετρήσει και εν τέλει περιορίσει τις αρνητικές του επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, μέσω για παράδειγμα χρήσης διαφορετικών κατασκευαστικών υλικών ή πρακτικών. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το 80% όλων των κτιρίων που θα υπάρχουν το 2050 υφίστανται ήδη, το ICMS3 συμβάλλει στην προώθηση της ανακατασκευής και επανάχρησης υφιστάμενων κτιρίων.

Όσον αφορά την ελληνική αγορά, η υιοθέτηση του ICMS3 από τον κατασκευαστικό κλάδο θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής και στην ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς σε σχέση με τα κριτήρια ESG, καθιστώντας έτσι τον ελληνικό κατασκευαστικό τομέα πιο ελκυστικό στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Σημειώνεται τέλος, ότι το RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) έχει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία και υιοθέτηση του ICMS3 καθώς αποτελεί έναν από τους 49 οργανισμούς που συνέβαλαν στη δημιουργία του και προτρέπει διεθνώς όλα τα μέλη του στη χρήση και υιοθέτηση του μέσω την έκδοσης συγκεκριμένων οδηγιών.