Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης

25.04.2023

Οι παραγωγικές αλυσίδες που αναπτύσσονται από τη χώρα μας, με βάση το βωξίτη, το λευκόλιθο, τα μεικτά θειούχα μεταλλεύματα, το χαλαζία, τις αργίλους, τον περλίτη και άλλα ορυκτά χαρακτηρίζονται είτε από μοναδικότητα σε όλη την Ευρώπη είτε σε υψηλές θέσεις παγκόσμια.

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας και να κινητοποιήσει επενδύσεις.

Για να μπορούμε όμως να συζητάμε για την περαιτέρω αναπτυξιακή συνεισφορά στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, οφείλουν οι αρμόδιοι φορείς να βοηθήσουν στην εύρεση λύσεων για τα προβλήματα και τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας για πολλά χρόνια.

Οι εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου πρωτοπορούν εφαρμόζοντας Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης από το 2006, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος  με τις Ευρωπαϊκές Αρχές για Βιώσιμες Πρώτες Ύλες. Έχουν έμπρακτα ενσωματώσει τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες μεθόδους για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς και τις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιομηχανικής Συμβίωσης.

Παράλληλα όμως θα πρέπει να ενταχθούν σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών δραστηριοτήτων.