Άμεσες πρωτοβουλίες για εξοικονόμηση ενέργειας

Άμεσες πρωτοβουλίες για εξοικονόμηση ενέργειας

20.09.2022

Η Eurobank έχει μια ιστορία πρωτοπορίας. Αισθανόμαστε, λοιπόν, την υποχρέωση να είμαστε από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και δεσμεύονται σε ένα συνολικό σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας με άμεση εφαρμογή. Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει τόσο δράσεις μεγάλης κλίμακας, που αφορούν κεντρικά τον Οργανισμό, όσο και πρωτοβουλίες, που εντάσσουν σε ένα ανάλογο πλαίσιο τις καθημερινές μας συμπεριφορές. Οποιαδήποτε δέσμη μέτρων, όμως, δεν πρόκειται να αποδώσει εάν δεν στηριχτεί από όλους τους εργαζόμενους, τον καθένα από εμάς και την κοινωνία συνολικά. Εάν δεν συνοδευτεί, δηλαδή, από τη συνειδητοποίηση πως στο ορατό μέλλον θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ενέργεια ως ένα κοινωνικό αγαθό σε ανεπάρκεια.

Η τράπεζα θέτει ως στόχο τη μείωση κατά 10% στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας σωρευτικά για τα έτη 2022 και 2023. Στο πλαίσιο αυτό στις άμεσες πρωτοβουλίες της Τράπεζας είναι η αναστολή της νυχτερινής φωταγώγησης των κεντρικών κτηρίων της και η απενεργοποίηση των φωτεινών επιγραφών στα καταστήματά της τις βραδινές ώρες, η επέκταση του προγραμματισμού της για τον κεντρικό έλεγχο της θερμοκρασίας σε περισσότερα κτήρια καθώς και η αντικατάσταση του συστήματος εξωτερικής σκίασης με 1.600 νέες περσίδες στην πρόσοψη κτηρίων.

Επίσης η αναβάθμιση κατασκευαστικά των καταστήματά της και συνολικά του τεχνολογικού της εξοπλισμού με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (υπολογιστές, φωτισμός και κλιματισμός), η δρομολόγηση μελετών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες των εγκαταστάσεών της, ώστε να καλυφθεί μέρος των ενεργειακών αναγκών μέσω της ηλιακής ενέργειας καθώς και η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση τους ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση μιας ενεργειακά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς, με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και εθελοντικές δράσεις

Σχετικά με την αλλαγή των καθημερινών συμπεριφορών, όπως η ρύθμιση του θερμοστάτη κλιματισμού θα πρέπει να είναι στους 25-27 ° C το καλοκαίρι και στους 19 ° C τον χειμώνα, ενώ θα πρέπει να γίνεται απενεργοποίηση της οθόνης του υπολογιστή όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί από το γραφείο.