Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΑΜΕΣΕΣ

Το 75% της DIAPO εξαγοράζει η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ

2017-11-30

Το 75% της DIAPO εξαγοράζει η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ

 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, η θυγατρική της εταιρεία FOODLINK CYPRUS LTD, συμφώνησε να εξαγοράσει από τον κυπριακό Όμιλο Π.Μ. Τσεριώτης το 75% της εταιρείας DIAPO LTD.

Η εταιρεία DIAPO LTD ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί τη μετεξέλιξη της Tseriotis Consumer Goods, μέλος του Ομίλου Π.Μ. Τσεριώτης. Η DIAPO παρέχει υπηρεσίες 3rd Party Logistics για να εξυπηρετεί εμπορικές εταιρείες, που επιλέγουν τη λύση Outsourcing στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της κυπριακής Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Στόχος της εξαγοράς είναι η διεύρυνση του πελατολογίου, καθώς και η μεγαλύτερη και εντονότερη διεισδυτικότητα του Ομίλου FDL στην αγορά της Κύπρου.