Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Εκδήλωση του ΤΕΕ για το Χωροταξικό Σχέδιο του Τουρισμού

2017-12-08

Ο Τουρισμός αποτελεί ισχυρό πυλώνα της οικονομίας και έχει άμεση ανάγκη να ξεφύγει από την υπάρχουσα παθογένεια.